Info o Espere

Autor: Sato <>, Téma: O Espere, Zdroj: Katalóg Daewoo Espero, Vydáno dne: 20. 11. 2005

Základné info o Espere

Espero má elektronicky riadený ?tvorvalcový motor, ktorý patrí k najvýkonnej?ím dvojlitrovým pohonným jednotkám vo svojej triede. Senzory dodávajú kon?tantné súbory údajov riadiacej jednotke, ktorá nepretr?ite reguluje systém viacbodového vstrekovania a časového zá?ihu. Tým sa dosahuje vysoko efektívne spažovanie pri akýchkožvek otáčkach motora. To zvy?uje výkon, krútiaci moment a zni?uje mno?stvo emisií.

Espero sa ?tandardne vyrábalo s pä?stupňovou mechanickou prevodovkou, ktorá je skon?truovaná na rýchle a žahké preraďovanie. Hospodárnu spotrebu a pohodlnú jazdu aj pri vysokej rýchlosti zaručuje najvy??í prevodový stupeň. Na objednávku sa dalo objedna? aj s automatickou ?tvorstupňovou prevodovkou s úsporným/výkonným re?imom (Economy/Power) a zimnou prevádzkou (Winter).

Espero je bezpečné a pohodlné auto. Jeho prednosti vyniknú najmä pri dlhých cestách. Nad?tandardné vybavenie, ktoré obsahuje napríklad posilňovač riadenia, centrálne uzamykanie dverí, elektricky ovládané spú??anie okien, robí aj zo základného modelu Estera prí?a?livé vozidlo. Predné sedadlá sú sklopné, tvarované a mäkko čalúnené. Ich vežké bočné opierky sú dobrou oporou pri zmene smeru jazdy. Sedadlo vodiča je vý?kovo nastavitežné. Zadní spolujazdci mô?u cestova? rovnako luxusne.

  sedadla

Hluk a vibrácie sú minimalizované dokonalou zvukovou izoláciou a náročnými výrobnými normami. Toto v?etko robí aj z tých najdlh?ích ciest dokonalý a príjemný zá?itok. Espero prirodzene ponúka aj prvky ?peciálnej výbavy, ktoré výrazne zvy?ujú ú?itkovú hodnotu auta.

Pevná karoséria je výsledkom projektovania za pomoci ?irokého vyu?ívania výpočtovej techniky. Espero má počítačom projektovanú samonosnú karosériu a samotný priestor pre cestujúcich je vystu?ený bezpečnostným článkom medzi prednou a zadnou nárazovou zónou.

naraznik

vyztuz