Výmena autorádia - popis konektora

Autor: Peter NR <(at)>, Téma: Rady a návody, Vydáno dne: 10. 02. 2006

Ak ste sa rozhodli, ?e sériové autorádio u? nestačí, mo?no Vám pomô?e tento článok - popis vodičov konektora autorádia.

Popis vodičov konektora AR:

GND (kostra vozidla) - čierny hrubý vodič
B+ (+12V trvale) - červený so ?ltým pásom (hrub?í prierez 1,5mm)
ACC+ (+12V spínané) - červený so ?ltým pásom (ten?í prierez 1,0mm)
ILL (podsvietenie dimmer) - hnedý
ANT (+12V pre el. anténu) - biely


Reproduktory:

LP+ biely s čiernym pásom
LP- zelený
PP+ biely so zeleným pásom
PP- zelený
LZ+ hnedý
LZ- ?ltý
PZ+ modrý
PZ- modrý s červeným pásom

Mo?no ste si v?imli, ?e dve farby (zelená a hnedá) sa tu vyskytujú dva krát...

Teda ako ich rozlí?i?:

Ohmmeter - jeden vodič ohmmetra na biely vodič so zeleným pásom a druhým vodičom ohmmetra skúsi? oba zelené vodiče - tam, kde uká?e 8Ohm (4ohm), je PP-.
Jeden vodič ohmmetra na ?ltý vodič a druhým skúsi? oba hnedé, tam kde uká?e 8 (4) je LZ+.

Ak nemáte k dispozícii ohmmeter, dá sa pou?i? 1,5V tu?ková baterka rovnakým postupom - ale to u? je taká "gará?ová" metóda... :-)