1. Slovensko-český zraz - Manínska tiesňava

Autor: eMKa Slovensko <emkask(at)lanosclub.com>, Téma: Informácie, Vydáno dne: 01. 09. 2007

Detailné info


Miesto zrazu
1. slovensko-český Daewoo & Chevrolet zraz sa uskutoční v chatovej oblasti Tiesňava pri Manínskej ú?ine - mapa, mapa 2.
Do chatovej oblasti sa dostanete celkom žahko a cesta je značená. Odbočíte z hlavnej cesty Pova?ská Bystrica (PB) - ?ilina (ZA) do obce Pova?ská Teplá (asi 6km za PB smerom na ZA), pôjdete stále po hlavnej ceste (aj podža ?ipiek na Chatovú osadu Tiesňava), prejdete cez celú pova?skú Teplú, asi po 1km po konci obce prídete k autobusovej zastávke, kde bude ?ltá ceduža Chatová osada Tiesňava so ?ipkou doprava. Zatočíte doprava a ste na mieste. Do navigácie si mô?ete da? napr. dedinu Záskalie.

Čas zrazu
Zraz sa bude kona? v dňoch 22.-23. 9. 2007 (sobota, nedeža). Oficiálny začiatok bude v sobotu o 11.00. Prís? mô?ete samozrejme aj v piatok, je to len na Vás.
Inam, 23. 9. má eMKa Slovensko narodeniny, tak dúfam, ?e ho obdaríte aspoň malým darčekom:-D

Ubytovanie
Bývanie je mo?né v "murovaných bungalowoch s dvoj a trojlô?kovými izbami so sprchou a sociálnym zariadením" (citát z letáku, ktorý som dostal). Nejaké fotky nájdete na adrese http://www.maninska.sk/index.php?page=2&lang=slovak
Ubytovanie stojí 280SK/osoba/noc, deti do 6 rokov bez nároku na lô?ko zdarma Ak nás bude viac ako 20, dá sa diskutova? o cene, ale nič nesžubujem.
Prihlási? sa na zraz mô?ete v téme 1. Slovensko-český zraz - Manínska tiesňava - prihlasovanie!

Stravovanie
- polpenzia 195SK/osoba
- deti 6-12 rokov 150SK/die?a
Pre ubytovaných žudí (len prihlásení do 3. 9., netýka sa tých, ktorí sa rozhodnú zosta? spa? na mieste) zabezpečím polopenziu (obed, raňajky). Ostatní sa pôjdu najes? do neďalekého penziónu v dedine (asi 1km) - je to kvôli tomu, ?e v re?tauráciu majú zase nejakú inú akciu, asi svadbu:-( Na večeru si ka?dý ugriluje, čo uzná za vhodné (v kempe je prístre?ok s murovaným ohniskom), nech sa rozbehne zábava ako vlani. Ak bude náhodou večer pr?a? budeme improvizova? alebo pôjdeme do spomínaného penziónu v dedine.

Okolie
V blízkosti sa nachádzajú:
- Manínska tiesňava,
- Pova?ský hrad,
- Súžovské skaly,
- mnoho ďal?ieho...

Program zrazu
Sobota:
- 11.00 oficiálny začiatok a čakanie na oneskorencov.
- Postupné pozoznamovanie sa, pozeranie áut, pokecanie pri autách a pod., veď to poznáte.
- Postupné stravovanie sa.
- Mo?nos? spanilej jazdy po okolí spojenej s popozeraním okolitej prírody.
- Sú?a?e o najkraj?ie, najčistej?ie (Blue Lanos:-), naj?pinav?ie (MiPo:-), najhlučnej?ie, najvýkonej?ie auto (ak nepríde Ondrá?, neviem ako mera?:-).
- Vožný program
- Večera, resp. grilovanie a odovzdávanie cien.
Nedeža:
- Raňajky.
- Vožný prorgram, resp. pre záujemcov výlety po okolí.
- Bazár.
Samozrejme program nie je fixný a bude sa meni? podža potreby, nálady, chuti.

Ak máte nejaké dotazy, nápady, informácie napí?te a odpoviem alebo zistím.
Ak sa chete prihlási? na zraz mô?ete ta urobi? v téme 1. Slovensko-český zraz - Manínska tiesňava - prihlasovanie!